Domácí úkoly/pro marody

Co probíráme, domácí úkoly...


Zde najdete domácí úkoly, které žáci budou dostávat. V době nemoci Vašeho dítěte zde najdete aktuální učivo, které je nutno vypracovat nebo projít.


Vysvětlivky zkratek

                                                                                              SL - Slabikář

                                                                                             ŽA - Živá abeceda
UC - Uvolňovací cviky
PČ - Psaní číslic
PÍS - Písanka
ZČT - Zdokonalujeme čtení
M - Matematika
P - Prvouka
DÚ - domácí úkol

18. 1. DÚ - PŚ str. 40 - dokončit, ZČT - str. 53, 54

17. 1. DÚ - PÍS - str. 39 - dokončit, ZČT - str. 51 - 53

16. 1. DÚ - PČ - číslice 8, M - str. 22 - dokončit (jen někteří), ZČT - zůstává

15. 1. DÚ - PÍS str. 38 - dokončit, ZČT - str. 49, 50

Pro marody - SL - str. 38, 39 - dle zadání, M - PS - str. 20, 21 + DÚ

12. 1. DÚ - PÍS str. 37 - dokončit, SL - str. 37/cv. 3, ZČT - str. 47, 48 - číst

Pro marody - SL - str. 37, 38/1 - kroužkovat š,k, M - str. 18, 19  + DÚ

11. 1. DÚ - PÍS - str. 36 - dokončit, ZČT - zůstáva

10. 1. DÚ - PÍS - str. 35 - dokončit, ZČT - str. 44 - 46, dát podepsat rodičům sešit Čj, na Vv přinést inkoust a zmizík

9. 1. DÚ - PÍS - str. 34 - dokončit, ZČT - str. 42 - 44, procvičovat psaní naučených slabik a slov z písanky formou diktátu

8. 1. DÚ - PÍS - str. 33, M - PS - str. 12, 13 - označená cvičení dodělat nebo opravit (jen někteří žáci), PL - procvičování látky(jen někteří žáci), ZČT - str. 39, 40

5. 1. DÚ - ZČT - str. 37 - 39

4. 1. DÚ - PÍS - str. 30 - dokončit stránku, M - PS - str. 9/cv. 1 + oprava chybných výsledků ze str. 8, 9 - vedle chyby!! (jen někteří žáci), ZČT - str. 36, 37

3. 1. DÚ - PÍS - str. 29, SL - str. 29/ cv. 1 - číst, ZČT - do str. 35