Aktuality

8.ZÁŘÍ

14. září navštívíme festival "Jičín - město pohádky". Prohlédneme si vyzdobené centrum, navštívíme pohádkovou poštu, shlédneme vystoupení na venkovních pódiích, koupíme si drobné dárky, zasoutěžíme si na hřišti...

ŘÍJEN

8. 10. 1. projektový den na téma: "Čas jablíčkových vůní"

10. 10. Beseda v knihovně

25. 10. proběhne na naší škole sběr papíru. Papír možno odevzdávat opět v prostorách školních dílen. Bližší informace na webových stránkách školy.