Aktuality


6. 2. nás navštíví "Divadélko pro školy" s představením "Bajky pana Ezopa". Představení se bude konat v naší tělocvičně. Budeme vybírat 50,-Kč ( pro velkou nemocnost odloženo). Náhradní termín divadla bude 2. 5.

Březen

2. 3. se celý vyučovací den v hale koná masopustní karneval, který pořádá školní parlament. Z každé třídy bude vyhodnocena nejlepší maska. Program zajišťuje školní parlament. Děti se mohou těšit na soutěže, diskotéku, promenádu jednotlivých tříd... Děti, které nechodí do ŠD, si  vyzvedněte po ukončení, tj. v 11.10 hod. před halou. Vstup do haly pouze v maskách nebo alespoň se škraboškou. Žáci, kteří nebudou mít masku, se shromáždí ve třídě na 2. stupni ZŠ.

5. - 9. 3. - jarní prázdniny

15. 3. se uskuteční 3. projektový den na téma: " Náš třídní kalendář na školní rok 2018 - 19". Nejprve se seznámíme s různými typy kalendářů, povíme si o významu kalendáře pro člověka. V pracovních skupinách si nakonec vytvoříme třídní kalendář

Ve středu 21. 3., 4. vyučovací hodinu navštíví naše třída v rámci Dne čistíren odpadních vod čističku v Kopidlně. Během třicetiminutové besedy se seznámíme s prostředím čističky a zpracováním odpadní vody z našich domácností.

Duben

29. 3. - 2. 4. - velikonoční prázdniny

3. 4. se naše třída zúčastní besedy v knihovně, kde se jistě opět dozvíme řadu nových informací, paní knihovnice pro nás bude mít připravené úkoly a seznámíme se s knižními novinkami, které si budeme moci prohlédnout.

6. 4. se uskuteční interaktivní výchovný koncert pro oba stupně naší školy. Hudebník Radim Zenkl, který žije v USA a v současné době hostuje v naší republice nás seznámí s hrou na mandolínu a další hudební nástroje.Vstupné 40,- Kč bude uhrazeno z částky 50,- Kč, kterou u mne mají děti na divadlo (6. 2. - odloženo na náhradní termín).

11. 4. od 16. hod. se konají třídní schůzky (tentokrát již v naší třídě)

26. 4. sběr papíru, odevzdávat papír můžete ráno od 7.00 do 7.30 hod. a odpoledne od 13.00 do 17.00 hod. v areálu školy v prostorách u dílen

30. 4. ředitelské volno

Květen

2. 5. nás navštíví "Divadélko pro školy" s představením "Bajky pana Ezopa". Představení se bude konat v naší tělocvičně. Budeme vybírat 40,-Kč ( doplatek - celková cena 50,- Kč), náhradní termín za 6. 2.

7. 5. ředitelské volno