Aktuality


Květen

2. 5. nás navštíví "Divadélko pro školy" s představením "Bajky pana Ezopa". Představení se bude konat v naší tělocvičně. Budeme vybírat 40,-Kč ( doplatek - celková cena 50,- Kč), náhradní termín za 6. 2.

7. 5. ředitelské volno

16. a 18. 5. proběhne na naší škole focení tříd. Děti, které budou mít zájem, rovněž pan fotograf Vosáhlo vyfotí jednotlivě a vy budete mít možnost si opět vybrat fotku na webových stránkách.

23. 5. nás čeká školní výlet do Starých Hradů. Budeme vybírat 120,-Kč na vstupné a dopravu. Další informace k výletu děti obdrží později. 

Červen

1. 6. Den dětí na sokolovně. Budou zde připraveny různé soutěže a sportovní disciplíny - organizuje 9. ročník + SRPŠ
4. 6. pasování na čtenáře knihovny( pozvánku děti obdržely)
26. 6. Den dětí pořádaný SZaŠ v zámeckém parku. Na různých stanovištích, které pro nás připravili studenti SZaŠ, si děti vyzkouší svou obratnost, šikovnost, pohotovost, za splnění úkolů obdrží každý odměnu (další informace upřesním později)