Aktuality

ZÁŘÍ

14. září navštívíme festival "Jičín - město pohádky". Prohlédneme si vyzdobené centrum, navštívíme pohádkovou poštu, shlédneme vystoupení na venkovních pódiích, koupíme si drobné dárky, zasoutěžíme si na hřišti...

ŘÍJEN

8. 10. 1. projektový den na téma: "Čas jablíčkových vůní"

10. 10. Beseda v knihovně

25. 10. proběhne na naší škole sběr papíru. Papír možno odevzdávat opět v prostorách školních dílen. Bližší informace na webových stránkách školy.

LISTOPAD

14. 11. Běh 17. listopadu - naše třída se zúčastní, zájemci o běh se u mne budou hlásit během příštího týdne. 

27. 11. Prodejní výstava bižuterie v knihovně. Výstavu navštívíme v rámci hodiny pracovních činností. Děti budou moci shlédnout výrobu drobných šperků, budou si moci zakoupit vánoční blahopřání a další drobné dárky.