Aktuality

Září

7. 9.   - Výcvik dravců

8. 9.  -  akce BESIP

14. 9. - Jičín - město pohádky (více informací v připomínkovně)

20. 9. - Klima třídy - preventivní program pro 1. třídu - seznamování se, stmelování kolektivu -  pod vedením psychologa z pedagogicko-psychologické poradny. Tento den zároveň proběhne 1. projektový den na téma: "To jsem já a to jsi ty" - zaměřený na osobnostní a sociální výchovu - sebepoznání a sebepojetí - poznávání lidí. Proběhnou různé aktivity, budeme si povídat, hrát hry, vzájemně se představovat, povídat si o svých zálibách, nejoblíbenější hračce, pohádkové postavě, knize atd.

 29. 9. - Ředitelské volno, děti jdou do školy naposledy ve středu 27. 9., potom až v pondělí 2. 10. 2017         

Říjen

18. 10. - návštěva městské knihovny - během 3. vyučovací hodiny se půjdeme podívat do knihovny v KVC, děti se seznámí se základními informacemi o provozu knihovny, o uspořádání knih, budou si moci knihy prohlédnout, zasoutěží si.

26. - 27. 10. - podzimní prázdniny

Listopad

8. 11. - proběhne 2. vyučovací hodinu výchovně-vzdělávací program o recyklaci a třídění odpadu -  Tonda Obal

15. 11. - se zúčastníme tradičního BĚHU 17. LISTOPADU, který se uskuteční v zámeckém parku. Žáci narozeni v roce 2011 startují v 10.30 hod., ročník 2010 v 10.50 hod. Běží se trať o délce 250 m (r. 2011) a 350 m (r. 2010). Fanoušci vítáni.

15. 11. se konají třídní schůzky na I. stupni od 15. 30 hod., na II. stupni od 15. 45 hod. Bližší informace na nástěnce školy (BAKALÁŘI)

Prosinec

2. 12. se koná od 17. hod. lampionový průvod, sraz všech účastníků je u MŠ, poté následuje na náměstí společné vystoupení žáků 1. - 5. roč.. Na závěr bude rozsvícen vánoční strom. Všichni jste srdečně zváni.

7. 12. proběhne v naší třídě 2. projektový den na téma: "Adventní čas", během něhož si připomeneme různé zvyky a tradice, které v rodinách dodržujeme, budeme mít barevnou matematiku a češtinu, dozvíme se něco zajímavého o Ježíškovi, vyrobíme si voňavé ozdoby a vánoční řetězy z papíru a vyzdobíme si náš třídní vánoční stromeček

13. 12. "Česko zpívá koledy". Kopidlno se zapojí do celorepublikové akce. Naše třída se také zúčastní. Sraz všech účastníků je v 18. hod. na náměstí u vánočního stromu. Rodiče vítáni.

22. 12. Třídní vánoční besídka - vánoční netradiční učení, zpěv koled, mlsání vánočního cukroví, hry a soutěže,...

23. 12. - 2. 1. 2018 - vánoční prázdniny, nástup do školy 3. 1. 2018

Leden

24. 1. od 16. hod. proběhnou třídní schůzky. Další informace na Bakalářích - Nástěnka školy 

31. 1. budou děti dostávat výpis pololetního vysvědčení, který si ponechají.

Únor

2. 2. - jednodenní pololetní prázdniny

6. 2. nás navštíví "Divadélko pro školy" s představením "Bajky pana Ezopa". Představení se bude konat v naší tělocvičně. Budeme vybírat 50,-Kč ( pro velkou nemocnost odloženo). Náhradní termín divadla bude 2. 5.

Březen

2. 3. se celý vyučovací den v hale koná masopustní karneval, který pořádá školní parlament. Z každé třídy bude vyhodnocena nejlepší maska. Program zajišťuje školní parlament. Děti se mohou těšit na soutěže, diskotéku, promenádu jednotlivých tříd... Děti, které nechodí do ŠD, si  vyzvedněte po ukončení, tj. v 11.10 hod. u haly. Vstup do haly pouze v maskách nebo alespoň se škraboškou.

5. - 9. 3. - jarní prázdniny