Novinky

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme shlédli ukázku výcviku dravců 

V pátek 8. 9. 2017 jsme se zúčastnili akce na multifunkčním hřišti pořádané městem Kopidlnem při příležitosti 50. výročí organizace BESIP. Děti si vyzkoušely své znalosti z dopravní výchovy, dozvěděly se spoustu zajímavostí od hasičů, policie a záchranářů, prohlédly si vystavenou techniku.

Ve čtvrtek 14. 9. jsme společně navštívili festival "Jičín - město pohádky". I když nám počasí příliš nepřálo, moc jsme si to užili. Shlédli jsme muzikál "Ať žijí duchové", který nacvičili žáci ze ZŠ Nová Paka, ozdobili jsme si vánoční kouličky, někteří si vyrobili papírové masky, nechali jsme se pomalovat a také jsme si něco pěkného koupili...


Ve středu 20. 9. 2017 proběhl v naší třídě 1. projektový den na téma "To jsem já a to jsi ty". Projekt byl rozdělen na dvě části. První část byla zaměřena na vzájemné představování. Děti měly možnost ostatním o sobě něco prozradit. Například jejich nejoblíbenější hračku, jídlo, záliby, převyprávět veselou nebo strašidelnou příhodu, v další části jsme si vytvořili třídní výkres. Druhá část byla věnována preventivnímu programu Pedagogicko-psychologické poradny v Jičíně "Klima třídy". Během dvou vyučovacích hodin proběhla ve třídě řada aktivit, které byly zaměřené na chování a třídní pravidla. Děti se do všech her aktivně a s chutí zapojily. Výsledkem jsou třídní pravidla, která se budeme snažit dodržovat.

Ve středu 18. 10. jsme se v rámci akce "Týden knihoven" zúčastnili besedy v místní knihovně v Kopidlně. Seznámili jsme se s tím, jak se vyrábí kniha, kdo je to spisovatel a ilustrátor, paní knihovnice nám přečetla pohádku, řešili jsme zajímavé úkoly a prohlédli jsme si nové knihy.

Ve středu 8. 11. na naší škole proběhly besedy o třídění a recyklaci odpadků "Tonda Obal". Děti se seznámily s možnostmi v třídění odpadu, shlédly videa o recyklaci papíru, skla a plastů, vyzkoušely si v praxi třídění odpadků. Každý si z besedy odnesl drobný dárek v podobě pravítka či omalovánky.

Ve středu 15. 11. 2017 se naše třída zúčastnila tradičního BĚHU 17. LISTOPADU, který každoročně pořádá SZaŠ Kopidlno. Závodili téměř všichni prvňáčci. Nejlépe se umístila Verunka Šolcová, která ve své kategorii obsadila krásné druhé místo. Také Samík Vích byl úspěšný. Ve své kategorii doběhl na  šestém místě. 

V pátek 24. 11. 2017 žáci 1. - 3. třídy shlédli v KVC EKO pohádku "O Balynce, moudrém štěněti", která dětem připomněla, jak mají správně třídit odpadky. Někteří si třídění mohli spolu s hlavními postavami v praxi vyzkoušet. Pohádka se všem moc líbila.

Ve středu 6. 12. k nám do třídy zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Trošku jsme se čertů báli, ale nakonec vše dobře dopadlo, zazpívali jsme vánoční koledu a Mikuláš každého obdaroval balíčkem sladkostí...

Ve čtvrtek 7. 12. proběhl v naší třídě 2. projektový den na téma "Adventní čas". Celý den se nesl v duchu blížících se Vánoc. Povídali jsme si o zvycích a tradicích, které se u nás dodržují, vyrobili jsme si voňavou ozdobu z koření, papírové řetězy a náš třídní vánoční stromeček jsme si vyzdobili...