Novinky

14. 9. Návštěva festivalu "Jičín - město pohádky". Navštívili jsme pohádkovou poštu, nakoupili drobné dárky a sladkosti, podívali jsme se na vystoupení žáků ZUŠ a zasportovali jsme si na dopravním hřišti. Počasí nám celkem přálo a tak jsme si to moc užili.

8. 10. Tento den proběhl v naší  třídě 1. projektový den na téma "Čas jablíčkových vůní". Během dne jsme se věnovali znakům podzimu, luštili jsme hádanky a další úkoly. Na závěr jsme si vyrobili ovocný salát.

10. 10. Ve středu jsme se zúčastnili besedy v knihovně. Beseda byla zaměřená na pohádky. Paní knihovnice si pro nás připravila řadu úkolů, přečetla nám popletenou pohádku. Také jsme pracovali ve skupinách.Na závěr jsme si mohli prohlédnout knižní novinky a začíst se do některé z knih. Za pěknou práci byli všichni sladce odměněni.

5. 12. Mikulášská nadílka, kterou zorganizovali žáci 9. ročníku. 

15. a 28. 2. Beseda s hasiči z Jičína - akce HASÍK

26. 3. Beseda v knihovně

5. 4. Ukliďme si Kopidlensko

15. - 17. 4. Barevný týden - modré pondělí, žluté úterý, škaredá středa...