Novinky

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme shlédli ukázku výcviku dravců 

V pátek 8. 9. 2017 jsme se zúčastnili akce na multifunkčním hřišti pořádané městem Kopidlnem při příležitosti 50. výročí organizace BESIP. Děti si vyzkoušely své znalosti z dopravní výchovy, dozvěděly se spoustu zajímavostí od hasičů, policie a záchranářů, prohlédly si vystavenou techniku.

Ve čtvrtek 14. 9. jsme společně navštívili festival "Jičín - město pohádky". I když nám počasí příliš nepřálo, moc jsme si to užili. Shlédli jsme muzikál "Ať žijí duchové", který nacvičili žáci ze ZŠ Nová Paka, ozdobili jsme si vánoční kouličky, někteří si vyrobili papírové masky, nechali jsme se pomalovat a také jsme si něco pěkného koupili...


Ve středu 20. 9. 2017 proběhl v naší třídě 1. projektový den na téma "To jsem já a to jsi ty". Projekt byl rozdělen na dvě části. První část byla zaměřena na vzájemné představování. Děti měly možnost ostatním o sobě něco prozradit. Například jejich nejoblíbenější hračku, jídlo, záliby, převyprávět veselou nebo strašidelnou příhodu, v další části jsme si vytvořili třídní výkres. Druhá část byla věnována preventivnímu programu Pedagogicko-psychologické poradny v Jičíně "Klima třídy". Během dvou vyučovacích hodin proběhla ve třídě řada aktivit, které byly zaměřené na chování a třídní pravidla. Děti se do všech her aktivně a s chutí zapojily. Výsledkem jsou třídní pravidla, která se budeme snažit dodržovat.

Ve středu 18. 10. jsme se v rámci akce "Týden knihoven" zúčastnili besedy v místní knihovně v Kopidlně. Seznámili jsme se s tím, jak se vyrábí kniha, kdo je to spisovatel a ilustrátor, paní knihovnice nám přečetla pohádku, řešili jsme zajímavé úkoly a prohlédli jsme si nové knihy.

Ve středu 8. 11. na naší škole proběhly besedy o třídění a recyklaci odpadků "Tonda Obal". Děti se seznámily s možnostmi v třídění odpadu, shlédly videa o recyklaci papíru, skla a plastů, vyzkoušely si v praxi třídění odpadků. Každý si z besedy odnesl drobný dárek v podobě pravítka či omalovánky.

Ve středu 15. 11. 2017 se naše třída zúčastnila tradičního BĚHU 17. LISTOPADU, který každoročně pořádá SZaŠ Kopidlno. Závodili téměř všichni prvňáčci. Nejlépe se umístila Verunka Šolcová, která ve své kategorii obsadila krásné druhé místo. Také Samík Vích byl úspěšný. Ve své kategorii doběhl na  šestém místě. 

V pátek 24. 11. 2017 žáci 1. - 3. třídy shlédli v KVC EKO pohádku "O Balynce, moudrém štěněti", která dětem připomněla, jak mají správně třídit odpadky. Někteří si třídění mohli spolu s hlavními postavami v praxi vyzkoušet. Pohádka se všem moc líbila.

Ve středu 6. 12. k nám do třídy zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Trošku jsme se čertů báli, ale nakonec vše dobře dopadlo, zazpívali jsme vánoční koledu a Mikuláš každého obdaroval balíčkem sladkostí...

Ve čtvrtek 7. 12. proběhl v naší třídě 2. projektový den na téma "Adventní čas". Celý den se nesl v duchu blížících se Vánoc. Povídali jsme si o zvycích a tradicích, které se u nás dodržují, vyrobili jsme si voňavou ozdobu z koření, papírové řetězy a náš třídní vánoční stromeček jsme si vyzdobili...

V pátek 2. 3. před jarními prázdninami se naše třída zúčastnila masopustního karnevalu, který pořádal školní parlament. Z každé třídy byla oceněna nejlepší maska. Z naší třídy byl vybrán Samík Vích. Blahopřejeme. Děti si karnevalový rej náramně užily. Zatančily si, zasoutěžily, podívaly se na vystoupení tanečního kroužku. Dopoledne uteklo a už nás čeká krásný týden volna. Huráá...

Ve čtvrtek 15. 3. 2018 proběhl v naší třídě 3. projektový den na téma "Náš třídní kalendář na školní rok 2018/2019. Úkolem jednotlivých týmů bylo zpracovat měsíce jednoho ročního období, vyhledat a zapsat svátky spolužáků a pomocí obrazového materiálu stránky vyzdobit. Kalendář se nám moc povedl a v příštím školním roce ho jistě využijeme...

V pátek 6. 4. 2018 se v naší třídě uskutečnil 4. projektový den na téma "Jaro děla pokusy...". Zopakovali jsme si vše, co jsme se o jaru učili, vyřešili jsme si jarní křížovku, zahráli jsme si na malé zahradníky a zaseli si semínka hrachu nebo fazole. Snad nám něco vyroste. Zpestřením tohoto dne byl výchovný koncert Radima Zenkla. Během hodiny nás provedl všemi kontinenty a představil nám řadu nástrojů, někteří si s ním dokonce mohli na závěr i zahrát. 

Ve středu 23. 5. 2018 jsme se vydali na náš první školní výlet do Starých Hradů. Linkový autobus nás vysadil přímo u hradu. Po krátké svačince jsme se vydali prozkoumat místní pohádkový sklep. Prohlédli jsme si tu mnoho krásných i strašidelných loutek. V Bestyjole jsme objevili řadu různých zvířátek. Na závěr jsme si nakoupili zajímavé upomínkové předměty a drobné dárečky.

V úterý 26. 6. 2018 jsme se zúčastnili dětského dne, který pro nás připravili studenti SZaŠ v Kopidlně. Na jednotlivých stanovištích jsme plnili různé úkoly. Navlékali jsme korálky, hádali byliny, hledali prstýnky, létali na koštěti, skládali obrázky, vyráběli lektvary a lovili rybu.Za správné splnění jsme obdrželi část zaříkadla, kterým jsme nakonec zachránili zakletou princeznu. Odměnou pro každého byla plyšová hračka, kterou si každý sám vybral.