Domácí úkoly/pro marody

Co probíráme, domácí úkoly...


Zde najdete domácí úkoly, které žáci budou dostávat. V době nemoci Vašeho dítěte zde najdete aktuální učivo, které je nutno vypracovat nebo projít.


Vysvětlivky zkratek

                                                                                              SL - Slabikář

                                                                                             ŽA - Živá abeceda
UC - Uvolňovací cviky
PČ - Psaní číslic
PÍS - Písanka
ZČT - Zdokonalujeme čtení
M - Matematika
P - Prvouka
DÚ - domácí úkol
PL - pracovní list

27. 6. Číst svou vlastní knihu + přinést si ji ve čtvrtek (28. 6.) do školy

18. 6. DÚ - PÍS - str. 34 - dopsat, číst vlastní knihu

15. 6. DÚ - PÍS - str. 33 - dopsat, číst - SL - str. 32/cv. 1

14. 6. DÚ - PÍS - str. 32 - dokončit, číst - PL "Černá hodinka"

Pro nepřítomné - SL - str. 31/cv. 1 (číst po rolích), cv. 2 - doplnit, M - PS - str. 52 + DÚ

13. 6. DÚ - PÍS - str. 30, 31 - dokončit, číst - PL "Černá hodinka"

12. 6. DÚ - PÍS - str. 29 - dokončit, číst - PL - "Nová spolužačka"

11. 6. DÚ - P - PS str. 64 - kresba vhodného oblečení do divadla, ČJ - číst vlastní knihu, někteří - dokončit písanku str, 28, M - Procv. - opravit nebo dodělat označené(jen někteří)

8. 6. DÚ - číst - SL - str. 26/cv. 1 nebo vlastní knihu, kdo nestihl ve škole - SL - str. 27, PÍS - str. 27

7. 6. DÚ - číst - SL str.26/cv. 1

06. 06. DÚ - PÍS - str. 26 - dopsat, číst - vlastní knihu

5. 6. DÚ - PÍS - str. 25 - dopsat, číst - SL - str. 20/cv. 1, str. 23/cv. 1  - podle potřeby nebo vlastní knihu

4. 6. DÚ - číst - SL - str. 23/cv. 1