Domácí úkoly/pro marody

Co probíráme, domácí úkoly...


Zde najdete domácí úkoly, které žáci budou dostávat. V době nemoci Vašeho dítěte zde najdete aktuální učivo, které je nutno vypracovat nebo projít.


Vysvětlivky zkratek

                                                                                              SL - Slabikář

                                                                                             ŽA - Živá abeceda
UC - Uvolňovací cviky
PČ - Psaní číslic
PÍS - Písanka
ZČT - Zdokonalujeme čtení
M - Matematika
P - Prvouka
DÚ - domácí úkol
PL - pracovní list


23. 4. DÚ - PÍS - str. 39, číst - PL str. 105 - zůstává, P - přiřazování měsíců k ročním obdobím - rovněž zůstává

20. 4. DÚ - číst PL str. 105(každý den polovinu textu) P - umět přiřadit a postupně i vyjmenovat, které měsíce patří k jednotlivým ročním obdobím (učit se podle PS str. 55)

19. 4. DÚ - číst PL str. 104

18. 4. DÚ - PÍS - str. 37, číst - SL - str. 49/cv. 1, 2

17. 4. DÚ - PÍS - str. 36, číst - ZČT str. 42 - 44

16. 4. DÚ - PÍS - str. 35 - dokončit, číst svou knihu

12. 4. DÚ - číst - PL str. 101, ZČT - str. 38 - 40 (dle potřeby)

11. 4. DÚ - PÍS - str. 33 - dokončit, číst - SL - str. 41/cv. 2, PL "Krtek", básnička (postupně se učit zpaměti)

Pro marody - SL - do str. 41, PÍS - do str. 33, M - PS do str. 12

10. 4. DÚ - PÍS - str. 32 - dokončit, ZČT - str. 34 - 36

9. 4. DÚ - PÍS - str. 31 - dokončit, číst - PL "Telefon"

6. 4. DÚ - číst vlastní knihu (info připomínkovna)

4. 4. DÚ - PÍS - str. 30 - dokončit, číst - ZČT - str. 33 + PL "Polička"

3. 4. DÚ - PÍS - str. 29 - dokončit, M - str. 10/cv. 4, 5 - kdo nestihl ve škole, číst - ZČT - str. 31, 32 + PL