Domácí úkoly/pro marody

Co probíráme, domácí úkoly...


Zde najdete domácí úkoly, které žáci budou dostávat. V době nemoci Vašeho dítěte zde najdete aktuální učivo, které je nutno vypracovat nebo projít.


Vysvětlivky zkratek

                                                                                             

                                                                                             ČJ - Český jazyk
                                                                                             ČT - Čtení
PÍS - Písanka
    M - Matematika
                       PR -  Procvičování               
P - Prvouka
       DÚ - domácí úkol
      PL - pracovní list

Všechny úkoly si žáci zapisují do notýsků


12. 4. Pro marody - ČJ - uč. str. 82 - ústně, cv. 5 - na papír, Honzíkova cesta - kap. Honzíkův sen, ČÍT - str. 114 - Zajíčkova koleda (zpaměti - na úterý)

11.4. Pro marody - ČJ - uč. str. 81 - dle zadání, M - PS - str. 62, ČÍT - str. 112 - 113, PÍS - str. 17 - dokončit, P - opakovat hospodářská zvířata (samec-samice-mládě)

10. 4. Pro marody - ČJ - PS - str. 13, M - procvičovat písemné sčítání a odčítání do 100, počítat v procvičovacím sešitě, PÍS - str. 17 - 6 řádků

9. 4. Pro marody - ČJ - uč. str. 80/ cv. 7, 9 - ústně, PS - str. 12 - dokončit, PÍS - str. 16 - dokončit, M - PS str. 61, ČÍT - str. 110

8. 4. Pro marody - ČJ - uč. str. 80 - cv. 4, 5 - ústně, cv. 6 - 2 řádky na papír, cv. 8 - procvičit formou diktátu, PS - str. 12/ cv. 1 - doplnit, PÍS - str. 16 - 6 řádků, M - PS - str. 60

4. 4. Pro marody - učivo probrané do pátku 5. 4. - ČJ - uč. do str. 79, PS - do str. 11, PÍS - do str. 15, M - PS - do str. 59, P - do str. 58