Domácí úkoly/pro marody

Co probíráme, domácí úkoly...


Zde najdete domácí úkoly, které žáci budou dostávat. V době nemoci Vašeho dítěte zde najdete aktuální učivo, které je nutno vypracovat nebo projít.


Vysvětlivky zkratek

                                                                                             

                                                                                             ČJ - Český jazyk
                                                                                             ČT - Čtení
PÍS - Písanka
    M - Matematika
P - Prvouka
       DÚ - domácí úkol
      PL - pracovní list

Všechny úkoly se snažíme psát i do notýsků

6. 12. DÚ - M - PS - str. 1(kdo nestihl ve škole), P - PS - str. 15, 21(kdo nestihl ve škole)